PARTNERI VÍZIE

Sme spoločenstvo, nie spolok. Sme organizmus, nie organizácia. Sme rodina pozostávajúca z rôznych súrodencov. Nevyrastali sme spolu. Máme rôzne pozadie, rôznu minulosť, rôzne vlastnosti. Máme odlišný vkus, predstavy, vzdelanie, národnosť, rasu či kultúru. Sme rôzne povahy, bývame v rôznych bytoch, máme rôzne výplaty. Páči sa nám iná hudba, obliekame si iné šaty, máme radi iné jedlo. Prečo sa teda stretávame? Nie sme modelársky krúžok, ani zväz rybárov, červený kríž ani jazykový kurz. Ale... Stretli sme sa pod krížom Ježiša Krista, ktorý nám odpustil hriechy, vložil na nás pečať Svätého Ducha, vštepil nás do jedného stromu, začlenil nás do jedného tela. Začali sme sa podobať jemu. Podobáš sa na môjho otca! My musíme byť rodina!

Tak ako spolu zažívame Boha a objavujeme jeho dary, zisťujeme, že v tom nie sme sami. Možno aj ty si si spočiatku túto cestu medzi nami oťukával. Aké to bude medzi „nimi“? Sklamem sa v nich? Nepohrdnú mnou? Môžem dôverovať tomu ich pastorovi :) ?

Prešiel nejaký čas – možno mesiac, možno rok – a ty si stále tu! Haleluja. Toto spoločenstvo ti prirastá k srdcu, stáva sa ti rodinou, cítiš, že tu patríš. Začínaš veriť v náš sen. Plačeš a raduješ sa s nami. Začínaš sa tešiť na to, čo tu Boh chystá. Nechceš byť za mantinelom, chceš byť súčasťou diania. Áno, vidíš nedostatky, chyby a možno si už bol aj frustrovaný. Ale cez to všetko sa medzi nami vidíš nadlhšie. Chceš sa s nami modliť za prebudenie v našom meste. Chceš vidieť tento zbor rásť. Chceš s nami zasiahnúť ľudí okolo nás evanjeliom. Nechceš byť mimo.

Ak je reč o tebe, dovoľ, aby sme ťa pozvali ďalej. Tak, ako keď prídeš k niekomu na návštevu, doteraz si bol na chodbe. Páči sa ti, cítiš atmosféru domu. Možno si vošiel aj do obývačky a strávil si hlbšie chvíle v spoločenstve s nami. Ale teraz ťa pozývam do kuchyne. Pozývam ťa vysúkať rukávy, slúžiť druhým, poumývať riady – proste stať sa tu domácim. My to voláme stať sa "partnerom vízie". Pozývam ťa zdielať našu víziu. Pozývam ťa k záväznemu vzťahu. „...už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny“, hovorí Pavol v Ef 2,19.

Čo znamená byť partnerom vízie? Byť partnerom vízie znamená prehlásiť toto spoločenstvo za svoj duchovný domov. Na návšteve smiem byť kdekoľvek, ale niekde potrebujem mať domov. Je prehlásením záväzného vzťahu s miestnym spoločenstvom bratov a sestier.

Ak je to tvoj prípad, ak si u nás doma, dovoľ, aby sme ťa pozvali na jedno z najbližších stretnutí, kde budeme vysvetľovať, čo znamená byť partnerom vízie, aké je naše smerovanie, naše hodnoty, naše DNA. Informuj sa u pastora, resp. sleduj online kalendár. Veríme, že Boh má pre nás úžasné veci a sme nadšení, že sme v tom spolu!

Tešíme sa na teba!