kc news Časopis

Fiesta 012: Odpútaná
Pridané dňa: 
06.10.2012
Autor: 
Miška Fiamová

5. októbra o 18:00 sa evanjelický a.v. kostol Svätého Ducha v Nitre zaplnil ženami odhodlanými nasledovať Pána za každých okolností! Začala sa ženská konferencia FIESTA 2012: Odpútaná!

Prvý deň bol niečím špeciálnym. Bola to BOŽIA PRÍTOMNOSŤ! Áno, bola tam viditeľná, pretože Duch Svätý lámal, uzdravoval a upriamoval náš zrak na Boha. Naším zameraním nebola mladá žena sediaca vedľa nás, (i keď  si ako ženy rady pokecáme :), ale náš jediný Boh, ktorý za nás dal všetko! Krásne chvály, ktoré nás voviedli do Božej prítomnosti boli začiatkom niečoho veľkého. Marta Tóthová sa prihovorila so skvelým slovom, ktoré trafilo do sŕdc mnohých  žien. V priamom prenose sme  mohli vidieť, ako Boh premieňa, láme a uzdravuje srdcia a mysle žien, za ktoré sa modlili naše služobníčky. Bol to začiatok niečoho veľkého pre  ženy na Slovensku! Bol to štart odpútanej!

Gradovanie pokračovalo a stúpala aj Božia prítomnosť! Druhý deň sme opäť prežili vo chválach a v Božom slove. Hovorili viaceré Božie ženy, ako Marta Tóthová, Judy Presburgerová, či Sue McDonald, špeciálny hosť z Nového Zélandu. Ich slová premieňali životy! Bolo to niečo neopísateľné. Boh je úžasný režisér! Zlatka Lachová sa prihovárala ako žena viery a slúžila mnohým ženám do hĺbky. Jedna jej otázka vo mne stále rezonuje: Čo si so sebou zoberieš? Zober svojho Boha do práce, do školy, domov a ukáž, kto zmenil tvoj život! Odpútaná 2012 bola konferencia plná Boha, povzbudenia, úsmevu a skvelých rozhovorov. Dôležité bolo hlavne to, že BOH MOHOL MENIŤ ĽUDÍ, a že mal ÚPLNÚ KONTROLU. Ďakujeme úžasnému Fiesta tímu, ktorí odviedol skvelú prácu! A samozrejme ďakujeme mladým mužom z novozámockého zboru za to, že sa o nás pefektne starali :)