kc news Časopis

Prvá bohoslužba v Zlatých Moravciach
Pridané dňa: 
06.10.2012
Autor: 
Hanka Plintová

Mnoho ľudí chodí po chodníkoch v Zlatých Moravciach bez nálady, bez úsmevu, so svojimi problémami...  Ale presne títo ľudia potrebujú počuť o tom, ako veľmi ich Boh miluje! Preto sa dňa 27.9.2012 uskutočnila evanjelizácia MMM (MILUJEM MOJE MESTO). Bola to evanjelizácia, kde sa naše lokálne spoločenstvá spojili do jedného  a spoločne s Bohom ukázali ľuďom, čo Boh dokáže urobiť v našich životoch! Odzneli skvelé svedectvá, mocné chvály a tanec. Na hlavnom námestí sa ľudia zastavovali a veľa sa pýtali! Boh tam bol prítomný a robil veci, ktoré sa nám ľuďom zdajú občas nemožné. Veríme, že sa ich dotýkal a že klopal na ich srdcia. V nedeľu 30.9.2012 sme otvorili prvé verejné bohoslužby v Zlatých Moravciach! Boh je v Zlatých Moravciach, pretože NEBO JE OTVORENÉ!