kc news Časopis

Turbulencia 2012
Pridané dňa: 
08.01.2012
Autor: 
Miro Tóth

Od roku 1997 až do roku 2000 sme organizovali mládežníc- ke západoslovenské stretnutia/kon- ferencie. V roku 2001 sme začali akciu pod značkou Turbulencia v Nových Zámkoch. Prvé Turbulencie boli organizované v partnerstve s biblickou školou v Dánsku. Od roku 2007 organizujeme Turbulenciu v Dome Kultúry na námestí v Nových Zámkoch v takej podobe, ako ju poznáme dnes.

Okrem slovenských chválo-speviek (Tretí deň, BCC worship) pozývame každý rok aj kapelu, ktorá je z inej chuti, jazyka či národa. Mali sme pozvanú worshipovú kapelu zo Slovinska, minulý rok hrala kapela zo Srbska a tento rok budme mať rómske chvály.

Víziou Turbulencie je prinášať kultúru prebudenia, a to predovšetkým mladej generácii.

Sme na ceste k prebudeniu. Možno si povieš, že to tvrdíme už pridlho a stále nič. Áno, pamätám si, ako sme 20 rokov dozadu spievali na Ružinej „Viem, príde prebudenie aj k nám“. Ten song ma držal dlho. Spieval som ho a vyznával ho dookola. A verím to dodnes. Nenechám sa znechutiť pomalým tempom, zdanlivým neúspechom, frustráciou služby, odrádzaním ľudí, apatiou mainstreamu či nahou neverou Božieho ľudu. Aj Mojžišovci pri vyhliadke na Exodus a po ňom pri vízii obsadenia nového Božieho dedičstva frflali, cúvali, reptali, trucovali - proste viera a nadšenie im dlho netrvala. Zavadzala im minulosť, brzdila ich celá bagáž všetkého toho, čo sa na nich z Egypta nalepilo.

Dnes je výzvou pre nás, či budeme voľní pre Božie zámery. Si naozaj voľný, vieš stáť v slobode, pripravený pre Božie nové veci? Ono to bolo ťažšie dostať Egypt z Izraela ako Izrael z Egypta... Poď von, vyjdi z otroctva! Postav sa do slobody a staň sa nástrojom prebudenia. Viem, som si istý, príde aj k nám!

Bude tu opäť skvelý čas, plný Božích „nakopnutí“, dobrodružstiev a expanzie. Našimi hosťami a služobníkmi na Turbulencii a Inspiriu budú (okrem mňa :) Mark Holdcroft zo Šale, Boris Gaal z Nových Zámkov, Milan a Judy Presburgerovci z Nových Zámkov, Pavle Cekov z Nových Zámkov a Ivan Zuštiak z Bratislavy. V chválach očakávame bratislavské BCC Worship, rómske chvály zo Sabinova a spojenú zapdoslovenskú chválospevku. Určite by si nemal chýbať! Vidíme sa na Turbulencii 2012!

Miro Tóth leadpastor Kresťanského centra