oznamy

Voľby 2016: Reflexia pastora
Pridané dňa: 
07.03.2016
Autor: 
Miro Tóth

Ako pastor sa obyčajne nevyjadrujem k politickým témam. V demokratickom prostredí má každý možnosť vlastnej preferencie, vlastnej voľby, vlastného názoru. Politika nie je Božie kráľovstvo. Je mi tiež jasné, že naše očakávania od politikov sú nimi reálne nesplniteľné. Je zrejmé, že sa od nich nedá očakávať, aby spĺňali meter kladený na biblického lídra.

Ako občan a kresťan sa však potrebujem ozvať. Tieto voľby odkryli výrazné posuny v myslení tak veľkej časti našej spoločnosti, že to umožnilo vstup do veľkej politiky tváram, ktorých prítomnosť v parlamente nás musí dostať pred Bohom na kolená.

Ak je korupcia v spoločnosti tak zažratá, že to značnej časti populácie neprekáža a nemá problém si jej prikrývačov zvoliť znova, niečo je v našej spoločnosti od základov zlé. Ak je rodina terčom výsmechu a líder strany nemá problém s tým, že je verejnou karikatúrou rodiny - a hrozivé percento populácie si ho zvolí, niečo je v koreňoch našej spoločnosti naozaj prehnité. Ak sa otvorene sympatizuje s najtemnejším obdobím našej histórie, bagatelizuje sa antisemitizmus, popiera holokaust, zneužíva sa na to národná téma - a to s tak obrovskou spoločenskou objednávkou, dostali sme sa na dno úpadku. A azda najhoršie pre nás je to, že sa to robí v Božom mene, za Boha a s poďakovaním Bohu. To je otvorený výsmech.

Ešte stále platí, že na charaktere lídra záleží. Na etike verejného človeka záleží. Na hodnotách záleží. A aj na minulosti záleží!

Ak patríš Kristovi, patrí nám výzva z listu Timotejovi: "Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu: lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš” (1Tim 2,1-5).