kc news Časopis

Aká bola Fiesta 2014
Pridané dňa: 
12.05.2014
Autor: 
Kresťanské centrum

Kongresové centrum SPU v Nitre sa 25. – 26.4. 2014 stalo „cieľovou stanicou“ mnohých žien z celého Slovenska. Dôvodom bola špeciálna udalosť – štvrtý ročník konferencie pre ženy – Fiesta 2014! Tento ročník niesol názov „Rozpoznaná“. Fiesta sa každý rok snaží zachovať určité hodnoty a milé prekvapenia, ktoré sú pre Fiestu príznačné. Spomeniem aspoň niektoré:
Akcia „Srdce pre druhých“ – jedná sa o praktickú pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Tohtoročné účastníčky podporili Centrum Slniečko, neziskovú organizáciu zameranú na pomoc týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Praktická pomoc spočívala v spoločnej zbierke trvanlivých potravín. Pri nej ženy opäť ukázali svoje štedré a ochotné srdcia. V pondelok po konferencii sme boli všetky plné škatule zaniesť do centra. Zbehli sa okolo nás pracovníčky centra aj niektoré zo žien, ktoré sú v tomto centre umiestnené a vďačne sami nosili škatule dovnútra. Boli skutočne vďačné za vašu pomoc!
Muži – gentlemani – ďalšou dôležitou hodnotou je to, aby sa ženy cítili výnimočne. K tomu prispeli aj mladí gentlemani, ktorí sa starali o to, aby si dámy čo najviac oddýchli a nemuseli si napríklad samy otvárať dvere, či nosiť tácky s obedom :).
Obdarovávanie – zrejme každej žene robí veľkú radosť, keď môže darček nielen prijať, ale aj darovať. Mnohé dámy aj na tohtoročnú Fiestu pripravili krásne a nápadité darčeky, ktorými boli obdarovávané ďalšie ženy. Dotváralo to príjemnú atmosféru počas celej konferencie.
Prekvapenie – milým a veľmi chutným piatkovým prekvapením boli čokoládové fontány a ovocie. A tak sa prvý deň skončil pri sladkej pochúťke a srdečných rozhovoroch.

K výnimočnosti Fiesty 2014 prispeli aj špeciálni hostia z Prahy – Eva a Stašek Bubikoví, ako aj domáce rečníčky – Marta Tóthová z Nitry a Judy Presburgerová z Nových Zámkov. Pre dámy boli po prvýkrát pripravené aj tri semináre. Prvý, s témou „Radosť a krása v Kráľovstve“, viedla Eva Bubíková; druhým bol seminár Lenky Zuštiakovej - „Kráľovské princípy v rodine“; a tiež seminár „Kráľovské princípy v zamestnaní“, ktorý prebiehal formou rozhovoru s Aďkou Stolárikovou a Saškou Pisárovou. Nahrávky z konferencie si budete môcť vypočuť na www.krestanskecentrum.sk v sekcii podcasty.
Každá z pozvaných rečníčok svoju tému smerovala k tomu, aby sa ženy videli ako rozpoznané dcéry Kráľa, a aby do svojho srdca prijali tieto kráľovské pravdy a princípy:
Dcéra Kráľa sa plní pravdou.
Dcéra Kráľa pozná strach, ale nebojí sa ho.
Dcéra Kráľa pozná moc zmierenia.
Dcéra Kráľa sa teší z úspechov druhých.
Dcéra Kráľa má jasný cieľ cesty.
Dcéra Kráľa vie, kto má v rukách moc.
Dcéra Kráľa investuje do večnosti.
Dcéra Kráľa verí v zajtrajšok.
Dcéra Kráľa vie rozoznať dobré od najlepšieho.
Dcéra Kráľa hovorí slová prinášajúce život.

A čo dodať na záver? Každá žena priniesla krásu a jedinečnosť, ktorú mohla priniesť len ona, a tak sa Fiesta 2014 stala miestom neopakovateľnej nádhery a rozmanitosti v Božej blízkosti.

(Miška Vašeková, študentka Gateway College)