kc news Časopis

Z Mirovho pera: riadky z Izraela
Pridané dňa: 
11.03.2014
Autor: 
Miro Tóth

Priatelia,

tieto riadky píšem z Izraela. Táto cesta je jedným z nečakane splnených snov. Nebudem sa teraz o nej rozpisovať, ešte o nej budete počuť. Máme pred sebou marec, nový mesiac, ktorý si pýta mnoho modlitieb. V januári sme boli s Marti v USA, kde sme sa zúčastnili fundraisingovej plavby pre Gateway College. Podobne ako vlani, aj tento rok očakávame strategické partnerstvo s kanadskými priateľmi, ktorí nám v projekte stavby pomáhajú. Sme v stave, kedy potrebujeme vybrať vhodný projekt pre stavbu centra v Nitre. V Zámkoch vstupujeme do nových, úžasných priestorov bývalej židovskej školy. Príbeh tejto budovy, ktorá dostala nálepku útočiska nádeje, je naozaj vzácny a dozviete sa o ňom viac. Čakajú nás prezidentské voľby. Ako vždy pri takomto kroku aj teraz koncentrujme modlitby za priazeň pre našu krajinu, prosperovanie, morálnu a právnu čistotu a duchovné hodnoty. Éterom preletela správa o finančnej afére najznámejšieho letničného pastora vo svete, David Yonghi Cho, ktorý sa podľa všetkého nevedomky stal spolupáchateľom finančného podvodu svojho vlastného syna - novodobý príklad biblického márnotratného syna. Mali by sme sa modliť za to, aby škody na Božom kráľovstve boli minimálne, aby bol tento služobník so svojou rodinou obnovený a naše rodiny lídrov boli od podobných vecí uchránené. Potrebujeme sa modliť za Ukrajinu. V týchto sekundách to vyzerá veľmi nahnuté, a ak sa nestane niečo mimoriadne, vojnový konflikt s Ruskom bude pravdepodobný. Ukrajina má teraz ako dočasného prezidenta bývalého baptistického pastora a ja verím, že on si uvedomuje svoju odkázanosť na Božiu múdrosť. Izrael, kde teraz som, potrebuje modlitby - nielen v súvislosti s fyzickým bezpečím a blahobytom, ale najmä v otázke duchovného prebudenia. Máme niekoľko vážne chorých ľudí v našich spoločenstvách. Ježiš žije a je ten najlepší lekár! Pýtajme si jeho dotyk pre našich drahých. A v konečnom dôsledku MY potrebujeme modlitby. Chcem, aby sa rok 2014 zapísal ako rok, v ktorom našlo v Kresťanskom centre mnoho ľudí Krista. Pýtam si rok nárastu do počtu a do zrelosti.
V marci si pýtame veľké veci. Kto sa pridá?