kc news Časopis

Krehké vzťahy #2 Ako jednať s pohostínmi/hosťami
Pridané dňa: 
26.11.2013
Autor: 
Miro Tóth

Boh má vo zvyku meniť nehostinné miesta na pohostinné. On je vlastne jeden veľký hostiteľ. Stvoril vesmír, potom zem a na nej záhradu Eden - to najkrajšie prostredie pre život a radosť. Po tom, ako všetko dôkladne pripravil, tam uhostil Adama a Evu. Na začiatku bola zem neladná, prázdna, nehostinná a pustá, no Boh ju urobil tým najlepším miestom pre človeka, ktorého tam plánoval uhostiť. Toto je Božie srdce!

Izaiáš 41,18: „Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene, púšť zmením na jazero a suchú zem na vodné žriedla.“

Žijeme v nehostinnej kultúre. Nežijeme síce v utečeneckých centrách, azylových domoch či koncentračných táboroch, a predsa sa nám podarilo vytvoriť nehostinnú kultúru. V Amerike sa priemerná domácnosť sťahuje raz za 5 rokov. U nás sa tento trend udomácňuje tiež. Moja sestra je extrém - sťahovala sa 12x za 15 rokov :) Mnoho miest má svoje panelákové ghetto, kde na ploche štvorcového km žije množstvo rodín - v úplnej izolácii a bez priateľstiev. Je paradoxom, že v dobe najväčších vymožeností na vzťahy, žijú ľudia bez vzťahov.

Uprostred tejto nehostinnej kultúry existuje cirkev. My máme byť to najpohostinnejšie miesto v meste. My sme skutočné pohostinstvo :) Cirkev je jediná spoločnosť na svete, ktorá existuje výsostne pre osoh svojich nečlenov. Sme tu pre druhých, kvôli druhým. Sme tu pre hostí!

Prvé prostredie, v akom sa každý z nás našiel, je maternica. Je to fantastický orgán! Hlavnou funkciou maternice je prijať plod a zabezpečiť mu všetky podmienky na vývoj. Dokonca sa dokáže podľa potreby niekoľkokrát zväčšiť, aby dobre ubytovala svojho hosťa!

Cirkev je maternicou, kde sa rodia duchovné deti. Našim poslaním je vytvoriť podmienky pre hostí. V Písme je niekoľko priamych príkazov, ktoré nás k tomu vyzývajú:

Rim 12,13 „Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní.“
Žd 13,1-2 „Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.“
1Pet 4,9 „Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania.“
Rim 13,8 „Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem vzájomnej lásky.“

Grécke slovo pre pohostinnosť je filoxenia a znamená láska k cudzím. Pohostinnosť je teda taká kultúra vzťahov, kde sme orientovaní na iných, kde neustále očakávame hostí a máme radi, keď vidíme cudzích.

Jób o sebe vyznal: „Cudzinec nikdy nenocoval na ulici, pocestnému som vždy otvoril dvere." Jób 31,32

Tri veci, ktoré si pri pohostinnosti neuvedomujeme:

1 Nevieš, komu slúžiš

Žd 13,2 „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.“

Keď uhostíš cudzieho, nevieš, komu slúžiš. Nemáš potuchy, koho požehnávaš.

•V Gen 18 Abrahám pohostil troch mužov - poskytol vodu na nohy, ponúkol odpočinok, Sára upiekla posúchy, sluha pripravil mladé teľa a vzal čerstvé mlieko a maslo. Netušil, že z toho vyjde proroctvo o narodení ich syna, že to zachráni jeho synovca z pohromy v Sodome a netušil, že pohostí Pána!
•V Gen 24 mladá a krásna Rebeka dala Abrahámovmu sluhovi po dlhej ceste pri studni napiť a jeho ťavám načerpala vodu. Netušila, že jej dá obrúčku na nos a že sa stane Izákovou nevestou!
•V Ex 2 poskytne Cipora a jej otec Jetro úkryt unavenému utečencovi. Netušia, že je to Mojžiš, ktorý sa stane mocným Božím mužom a netušia, že si Ciporu vezme za ženu!
•V Joz 2 neslávne slávna Rachab v nepriateľskom Jerichu ukryla a pohostila židovských vyzvedačov. Netušila, že tým zachráni život sebe, svojej rodine, a vôbec netušila, že sa ocitne v rodokmeni Mesiáša!
•V 2.Kráľ 4 Elizeovi zámožná žena s mužom zo Šunemu ponúkla pohostenie - vždy keď tadiaľ prechádzal. Nakoniec mu postavili izbu s posteľou, stolom, stoličkou a svietnikom. Netušili, že tento ich hosť im zaprorokuje syna a v jeden deň ho dokonca vzkriesi.
•V Lk 2 neznámy hostiteľ ponúkol maštaľ manželskému páru, ktorý očakával narodenie bábätka. Netušil, že v tú noc sa jeho maštaľ zmení na sväté miesto a že ubytoval Pána pánov a Kráľa kráľov!

Nevieš, komu slúžiš. Nevieš, koho ubytuješ, komu podáš kávu, na koho sa usmeješ. Nevieš, koho života sa dotkneš!

Mt 25,35-40 „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

2 Nevieš, kedy budeš hosťom

Boh dal Izraelcom príkaz, aby boli voči cudzincom pohostinní, pretože oni sami boli cudzincami.

Deut 10,19 „Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte.“
Lev 19,34 „Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodin, váš Boh!“
Lev 19,9-10 „Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy. Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh.“

Skutočnosť je taká, že v jeden deň si hostiteľ, druhý deň si hosť. Veľký obraz je taký, že my sami sme putujúci, cestujúci, dočasne ubytovaní hostia. Cirkev je spoločenstvo v pohybe, len dočasne zakotvené. Dodnes sme pohostínmi.

Fil 3,20 „Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“
Naša vlasť, občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa. V Nitre sme si toho výnimočne vedomí. Boli sme asi 50x vyhostení z rôznych budov a prenájmov. :( :)

Každý rok slávia židia Sviatok stánkov – sukkot - jeden z 3 požadovaných festivalov. Jedia a bývajú v stánkoch, aby si pripomenuli 40 rokov, ktoré strávili na púšti. Pripomínajú si svoju putujúcu DNA. Ako Boží ľud – my sme tiež na pochode. Sme hostia, sme pútnici, sme pohostíni.

Nikdy nevieš, kedy ty budeš hosťom.

3 Nevieš, či sa ti to vráti

Naša pohostinnosť nie je z vypočítavosti, ale zo štedrosti. Nerobíme to preto, že sa nám to vráti ani preto, že by sme z toho mali prospech. Sme pohostinní, lebo sme štedrí, máme veľké srdce, milujeme Boha a milujeme ľudí. Robíme to preto, lebo osobné vzťahy sú našou hodnotou.

Je jedna vec byť pohostinní ku svojim priateľom - čas s nimi si užívaš, je to príjemná party! V konečnom dôsledku vieš, že nabudúce pozvú teba oni a oni budú platiť za účet :)

Lk 6,30-36
„Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“

Buď pohostinný k tým, ktorí ti nevedia dať naspäť, bez očakávania návratnosti.
Mk 9,41 „Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.“

Aj Ježiša sme mohli vidieť s postojom hostiteľa: s uterákom v ruke, opásaného zásterou, ako umýva nohy.

Kniha Skutkov apoštolov je plná zázrakov. Ale je aj plná pohostinnosti, pretože zázraky sa dejú tam, kde ich cirkev hosťuje!

•V Sk 16 zámožná biznismenka Lýdia ubytovala Pavla a jeho tím vo Filipách. Prvý európsky zbor sa začal v jej dome.
•V Sk 9 si čítame o Tabite, ktorá mala takéto štedré srdce - robila sukne, šaty, štedro ich rozdávala. Keď náhle zomrela, jej služba a jej pohostinnosť tak chýbali, že ju Peter na naliehanie ľudí doslova musel vzkriesiť!
•V Sk 28 domorodci ostrova Malta, kde Pavol a celé osadenstvo lode na ceste do Ríma stroskotali, k nim boli láskaví, pohostinní, urobili im oheň. Náčelník Publius sa osobne staral o Pavla 3 dni. Výsledok? Publiov otec uzdravený, mnohí chorí z ostrova taktiež.
•Rim 16 Pavlov zoznam ktorých pozdravuje. Dodáva: “Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj a celej cirkvi” v. 24

Ako to robiť v praxi?

•Skupinky. Hosťuj skupinku. Rozprávaj o tom s pastorom. Ponúkni svoj dom, svoju kuchyňu, svoju obývačku, svoju reštauráciu alebo kaviareň :)
•Buď vítač. Staň sa prvou tvárou, ktorú návštevník KC v nedeľu uvidí. Zapoj sa do nedeľného tímu. Vítaj ľudí pred budovou, vo dverách. Obsluhuj s kávou, podávaj ruky, rozdávaj úsmev. Dokonca môžeš s úsmevom vybrať aj zbierku :)
•Návštevy. Pozývaj si návštevy. Nájdi si ľudí, ktorí sú noví. Pozvi študenta. Urob obed pre viacdetnú rodinu. Pozvi starších ľudí. Vyber si najmä tých, čo ti to nevedia splatiť.

Návštevník vs hosť: náhodný alebo očakávaný. Návšteva je často nechcená či neočakávaná, hosť je pozvaný a očakávaný. Návštevník sa potrebuje zdvihnúť a odísť, hosť sa očakáva, aby ostal a aby sa vrátil zas.

Budujme kultúru, kde vždy čakáme hostí.

Rady pre teba:

•Buď spoločenský. Usmievaj sa, iniciuj rozhovor, predstav sa.
•Dodržuj etiketu. Neprekroč vzdialenosť, pozdrav sa primerane - niekde je objatie a bozk vhodný, niekde sa očakáva podanie ruky.
•Využi servis. Pozvi na kávu po bohoslužbe. Daj vyplniť návratku.
•Pozvi. Zavolaj ich znova. Vypýtaj si kontakt. Zavolaj na stretnutia a kurzy pre nových ľudí.
•Modli sa. Zisti si potreby.

Získavajme a pestujme vzťahy pohostinnosťou.