Pre mladých

06.11.2013

Vypálkovali sme na chválach jeden starý song, ale mal obrovskú silu! Je dobré uvedomiť si, že:"Keby si dnes mal aspoň takú malú vieru, hory by si prenášal ..povedal by si tomuto vrchu presuň sa a vrch by sa presunul..v menej Pána Ježiša.." AJ VRCH BY SA PRESUNUL!!! ..a dnes to bude AJ o VIERE : )Nadpis by mohol byť: Ako v praxi "stiahnuť" Božie riešenie/zázrak pre svoju situáciu

28.10.2013

Dnes to bude o Milosti :)Často sa snažíme v živote o to, čo nijak nevieme dosiahnuť. Napríklad sa takto niekedy snažíme o bezhriešnosť. Nikto nebude spasený len tým, že chce robiť dobre. K tomuto sa hodí jedno príslovie: Bohu neprekáža čierna pleť, ale čierne srdce. Niekedy sa veľmi snažíme žiť podľa Božích prikázaní, ale nejako to nejde...

07.10.2013

Nová sezóna začala! S prvým októbrom sme spustili Mozaiku Unplugged, aktuálne zameranú na učeníctvo a rast. Si očakávaný!

11.09.2013

Nový semester o chvíľu začína....GET READY!!!! Začíname novú sezónu Unplugged! Každý druhý utorok (každý iný utorok budú bývať modlitby, na ktorých si tiež vítaný) spúšťame bohoslužby pre mladých v MediaHause na 1. poschodí.  Unplugged je pre všetkých mladých ľudí, ktorí majú túžbu Boha spoznať a spoznávať viac. Pozvi všetkých svojich známych.. stredoškolákov, vysokoškolákov, mladých pracujúcich..a poď sa napojiť na Zdroj!

31.03.2013

Ako príklad na pokánie je skvelý Dávid: Žalmy – Ž 26,8, Ž 27,4, Ž 30,2-5 - odraz jeho srdca, túžba po Bohu, po Jeho prítomnosti, blízkosti....vyjadrenie Dávidovho srdca – toto všetko mal v srdci, bolo to v ňom, týmto žil.... 

05.03.2013

Mt 13, 3: Hovoril im veľa v podobenstvách: Hľa, rozsievač vyšiel siať.Hovorí sa tu o 4 typoch pôdy, ktoré predstavujú 4 typy ľudského srdca. 

05.03.2013

2.Korintským 7, 8 – 1 Ak som vás listom zarmútil, už to neľutujem, aj keď som to chvíľu ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil.Teraz sa však radujem — nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle, a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť.Čo nie je pokánie:-ľútosť, ktorá nevedie ku zmene (Ezav)-skľúčenosť vedúca k beznádeji (Judáš)

20.02.2013

..a dávam všetko, to čo mám, Tebe dám.. Slová piesne, ktoré sú veľmi nebezpečným vyznaním. Pretože ak to myslíš vážne, Boh ťa vezme vážne.Bohu stačí aj 12 ľudí, s ktorými zmení svet. Ježiš mal 12ich ľudí, s ktorými zmenil svet, lebo dali všetko. Na to sa Miro usmial a hlasom plným viery a očakávania hovorí: „Verím vo vás!“Takéto rozhodnutie, ako sme spievali dnes večer, mení život. Toto nie je obyčajný večer, ale môže zmeniť život tak, že prežiješ skvelé dobrodružné roky – rozhoduješ o tom ty! : ) Čo ty na to? Necháš sa adrenalínovo použiť Bohom...?

20.02.2013

Hľadaj najskôr kráľovstvo Božie a spravodlivosť – to ostatné ti bude pridané.

22.11.2012

Počas chvál sme sa modlili za to, aby Boh uzdravoval, oslobodzoval, uvoľňoval a zachraňoval. Našou túžbou je, aby Mozaika Unplugged bolo miesto, kde Boh pôsobí zázraky a privádza ľudí k sebe. Chceme vidieť spasených, zachránených, uzdravených a oslobodených ľudí prijímajúcich nelimitovanú Božiu milosť a plnených Božou nepochopiteľnou dokonalou láskou.