Profily

11.11.2013
Kristína Laczová

Ba.Ge.Ta. (Nové Zámky)

16.09.2013
Hani Plintová

Známa chválospevová skupina BCC Worship z Bratislavy vydala v poradí svoj 4. album! Špecifický je tým, že ide o LIVE nahrávku, ktorej súčasťou bol spevácky zbor a publikum. Ponúkame vám rozhovor s Peťom Lachom, členom a jedným z vedúcich BCC Worship, ktorý vám o BCC Worship a o novom albume prezradí viac.

Kto je vlastne BCC Worship?

13.10.2012
Miro Tóth / Hanka Plintová

Ezra je hudobná skupina hrajúca kresťan- ské „chválové“ piesne. „Radi hráme na evanjelizáciách a v rôznych kresťanských spoločenstvách. Našou túžbou je slúžiť Bohu prostredníctvom hudby, skrze káza- né Božie Slovo a takisto formou osobného svedectva.„ Ezra v júni 2012 zahrala niekoľko piesní a otvorila koncertnú šnúru na evanjelizačnom festivale Nebo je otvorené! v Nitre. Existenciu tejto skupiny chápu jej štyria chlapčenský členovia ako naplnenie toho, do čoho ich Boh v tomto čase povoláva a pre čo sú stvorení.

09.06.2012
Hanka Plintová

“Uvidíme ľudí usvedčených, zmenených, spasených, potešených, uzdravených, posilnených, vyslobodených z poviazania, vytrhnutých zo súženia a úzkostí skrze uctievanie Krista!”


V roku 2005 začala svoje pôsobenie košická kapela „Ajtak“ v plnej zostave:

Vlado (bicie), Tibor (gitara a sólový spev) a Maťo (basa) sú prvými členmi skupiny. Neskôr k nim pribudla Zuzka (vokály), Andrew (gitara) a Sasha (klavír, vokály).

06.04.2012
Miro Tóth / Hanka Plintová

Pred vyše dvomi rokmi, 4. januára 2010 v Hlohovci slávnostne otvorili detský domov Compass. Patrónmi sa stáli známe osobnosti Soňa Valentová–Hasprová, členka Činohry SND v Bratislave a finalista Superstar Denis Lacho. Detský domov zastrešuje medzinárodná kresťanská organizácia Teen Challenge, ktorá pomáha ľuďom s problémom závislosti na drogách. Bola založená v roku 1958 v New Yorku v USA kazateľom Davidom Wilkersonom. Resocializačné stredisko Teen Challenge na Slovensku má 15 ročnú históriu.

04.03.2012
Hanka Plintová

KTK – Katedra teológie a katechetiky

KTK je jednou z katedier Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikla v roku 1993 ako iniciatíva členských cirkví ZEC (Združenia evanjelikálnych cirkví v SR: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická).
KETM zabezpečuje vzdelávanie a výchovu študentov študijných odborov v oblasti katechetiky, teológie a misiológie. Dôraz kladie na zabezpečenie prípravy a odbornosti budúcich kazateľov, katechétov a diakonických pracovníkov.

06.02.2012
Hanka Plintová

Založenie projektu P&B bolo snom dvoch dobrých priateľov – snom priniesť na slovenskú kresťanskú hudobnú scénu niečo "nové", niečo čo postráda, a tým je blues. Nepriniesli však len to! Od vzniku P&B v roku 2006 je ich cieľom priniesť evanjelium Ježiša Krista bluesovo ladenou hudbou. Napriek tomu, že štýlové zameranie kapely je bluesrock, nechýbajú štýly ako je rock, hardrock, funkrock, jazzblues a reggae. Korenie jej dáva kombinácia sólových nástrojov ako je ústna harmonika, trúbka a šťavnaté gitarové sóla. V piesňach môžete počuť angličtinu, slovenčinu aj češtinu.

08.01.2012
Miro Tóth

Od roku 1997 až do roku 2000 sme organizovali mládežníc- ke západoslovenské stretnutia/kon- ferencie. V roku 2001 sme začali akciu pod značkou Turbulencia v Nových Zámkoch. Prvé Turbulencie boli organizované v partnerstve s biblickou školou v Dánsku. Od roku 2007 organizujeme Turbulenciu v Dome Kultúry na námestí v Nových Zámkoch v takej podobe, ako ju poznáme dnes.

05.12.2011
Miro Tóth

Viva Network Slovensko je medzinárodná nezisková kresťanská organizácia. Po celom svete buduje sieť projektov a jednotlivcov, ktorí pomáhajú deťom v ohrození. Na Slovensku sa zameriava najmä na deti z pestúnskych rodín, zanedbané a chudobné deti, deti v krízových situáciách.
„Modlitba a misia sú ústrednými témami našej práce, pracujeme prostredníctvom rôznych cirkví, aby sme zasiahli deti v ohrození. Motivujeme kresťanov k modlitbe, dávaniu a takému životu, aby pomáhali deťom v ohrození.“ Všetci kmeňoví pracovníci sú dobrovoľníci, ktorých podporujú ich priatelia, rodiny a cirkev.
 

09.11.2011
Miro Tóth

Hope Gospel Singers and Band je vokálno-inštrumentálna formácia interpretujúca gospelovú hudbu a vokálne džezové úpravy. Táto na Slovensku už pomerne dosť známa formácia pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej bude mať koncert aj u nás v Nitre, v rámci série City Worship koncertov.

4. decembra 2011 sa môžete tešiť na vynikajúcich inštrumentalistov a spevákov v nitrianskej synagóge.