KC News - Časopis

05.01.2017
Miro Tóth

Na margo kritikov...

Ako letničnému pastorovi, ktorý je aj aktívnym užívateľom sociálnych sietí, mi neunikol vír vášní okolo hodnovernosti a biblickej korektnosti charizmatických prejavov. V rámci letnično-charizmatického spektra sa radím do stredu, ale cením si, čo Boh po celom svete v letničnom prebudení v jeho celom spektre za posledných 100 rokov vykonal. Dnes už žiaden seriózny teológ nepopiera, že letnično-charizmatické hnutie, ktoré podľa rôznych odhadov tvorí 300-700 miliónov kresťanov, predstavuje legitímnu a významnú časť Tela Kristovho.

28.01.2015
Kresťanské centrum

Časopis je dostupný online na tomto odkaze:

http://issuu.com/krestanskecentrum/docs/kcnews_zimne_vydanie_2015

27.12.2014
Miro Toth

Moje Vianoce

14.12.2014
Kresťanské centrum

Jedna z najhranejších a najsťahovanejších vianočných pesničiek na svete je I´m dreaming of a white Christmas, čo v preklade znamená: Snívam o bielych Vianociach. Ja snívam o niečom inom. I´m dreaming of a right Christmas - Snívam o skutočných Vianociach.

Poviem vám, čo to pre mňa znamená:

Po prvé, v Betleheme NEBOLO MIESTO pre Ježiša, ktorý sa mal narodiť. Skutočné Vianoce sú vtedy, keď UROBÍŠ MIESTO vo svojom srdci, aby mohol prísť.

07.11.2014
Kresťanské centrum

20 rokov v službe

03.10.2014
Kresťanské centrum

Mám záľubu v zbieraní jesenných listov. Tieto zlaté, červené, oranžové a tmavofialové vzácnosti však neprežijú v mojej kolekcii dlho. Príliš rýchlo tieto malé poklady zvädnú, skrútia sa, vysušia a rozdrvia. Avšak ten proces objavovania malých krás pozdĺž cesty je to, čo napĺňa moje oči a srdce radosťou z obdobia, aj keď je len dočasné.

06.08.2014
Kresťanské centrum

Keď sa veriaci človek modlí, dejú sa úžasné veci. (Jakub 5,16; preklad z ang)

Predstav si, že si v tmavej miestnosti. Okná sú zavreté. Závesy zatiahnuté. Rolety spustené. Je ťažké v takejto tme veriť, že tam niekde za závesmi je denné svetlo. Tak tápaš a snažíš sa nahmatať cestu po dlážke. Spravíš krok, dezorientovaný a neistý, kam mieriš. Progres je pomalý a cesta bolestivá. Potknuté palce, dotlčené predkolenia, rozbité vázy. Je ťažké kráčať na tmavom mieste.

16.06.2014
Kresťanské centrum

Také srdce ako má On
(MAX LUCADO, úryvok z knihy JUST LIKE JESUS)

Čo keby sa Ježiš, na jeden deň, stal tebou?
Čo keby sa Ježiš, na 24 hodín, zobudil v tvojej posteli, kráčal v tvojich topánkach, žil v tvojom dome, plnil tvoj denný plán? Tvoj šéf by sa stal jeho šéfom, tvoja matka by sa stala jeho matkou, tvoje bolesti jeho bolesťami? Až na jednu výnimku by sa v tvojom živote nič nezmenilo. Tvoj zdravotný stav by sa nezmenil. Tvoje okolnosti by sa nezmenili. Tvoj denný plán by sa nezmenil. Tvoje problémy by sa nevyriešili. Vyskytne sa len jedna zmena.

12.05.2014
Kresťanské centrum

Kongresové centrum SPU v Nitre sa 25. – 26.4. 2014 stalo „cieľovou stanicou“ mnohých žien z celého Slovenska. Dôvodom bola špeciálna udalosť – štvrtý ročník konferencie pre ženy – Fiesta 2014! Tento ročník niesol názov „Rozpoznaná“. Fiesta sa každý rok snaží zachovať určité hodnoty a milé prekvapenia, ktoré sú pre Fiestu príznačné. Spomeniem aspoň niektoré:

07.05.2014
Miro Tóth

K misii mám sentimentálny vzťah. Som, kde som, z veľkej miery práve kvôli misii. A tým nemám na mysli missio Dei ani expanziu cirkvi do Európy - čím sme bezpochyby poznačení všetci. Moja misijná predpojatosť je silne subjektívna. Moji starí rodičia opustili svoje zázemie v Rumunsku a vydali sa za hranice všetkého, čo poznali, aby sa neskôr stali inštrumentálni pri silnom misijnom zasiahnutí východného Slovenska.