Zo života KC

07.11.2014
Kresťanské centrum

20 rokov v službe

12.05.2014
Kresťanské centrum

Kongresové centrum SPU v Nitre sa 25. – 26.4. 2014 stalo „cieľovou stanicou“ mnohých žien z celého Slovenska. Dôvodom bola špeciálna udalosť – štvrtý ročník konferencie pre ženy – Fiesta 2014! Tento ročník niesol názov „Rozpoznaná“. Fiesta sa každý rok snaží zachovať určité hodnoty a milé prekvapenia, ktoré sú pre Fiestu príznačné. Spomeniem aspoň niektoré:

11.11.2013
Hani Plintová

4. – 6. októbra Nitra hosťovala celoslovenskú letničnú konferenciu, na ktorej kázali hostia Ron Hibbert a David Shearman, ktorí majú za sebou dlhé roky skúseností a praxe v službe pre Božie kráľovstvo. Od piatku slúžili pastorom a vodcom v našej cirkvi a vyučovali o tom, ako má vyzerať skutočná služba v Božom kráľovstve.

06.12.2012
Hanka Plintová

Nedeľa, počas ktorej sme sa VŠETCI stretli. Spojili svoje dary a túžbu po Božom kráľovstve. Deti Božieho kráľovstva, členovia kresťanského centra. Všetci spolu, hľadajúc Božiu vôľu a volajúc po Jeho nadprirodzenom navštívení. Atmosféra, kde sa zhromaždia hladní, smädní, túžiaci a hľadajúci ľudia, plní Svätého Ducha, pripravení položiť na oltár VŠETKO. Pripravení chváliť svojho Kráľa z celej sily, celým telom, celou mysľou a vložiť do toho celé svoje srdce, preplnené túžbou a vďakou zároveň. Pripravení vzdať chválu a očakávajúci na Božiu reakciu.

06.11.2012
Hanka Plintová

Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Bratislava – to sú mestá, v ktorých sme v októbri robili evanjelizačné stretnutia s britským evanjelistom Jonathanom Conrathe a jeho teamom: UZDRAVENIE pre teba.

06.10.2012
Miška Fiamová

5. októbra o 18:00 sa evanjelický a.v. kostol Svätého Ducha v Nitre zaplnil ženami odhodlanými nasledovať Pána za každých okolností! Začala sa ženská konferencia FIESTA 2012: Odpútaná!

06.10.2012
Hanka Plintová

Mnoho ľudí chodí po chodníkoch v Zlatých Moravciach bez nálady, bez úsmevu, so svojimi problémami...  Ale presne títo ľudia potrebujú počuť o tom, ako veľmi ich Boh miluje! Preto sa dňa 27.9.2012 uskutočnila evanjelizácia MMM (MILUJEM MOJE MESTO). Bola to evanjelizácia, kde sa naše lokálne spoločenstvá spojili do jedného  a spoločne s Bohom ukázali ľuďom, čo Boh dokáže urobiť v našich životoch! Odzneli skvelé svedectvá, mocné chvály a tanec. Na hlavnom námestí sa ľudia zastavovali a veľa sa pýtali! Boh tam bol prítomný a robil veci, ktoré sa nám ľuďom zdajú občas nemožné.

06.09.2012
Liz Holdcroft

V júli sme mali privilégium hostiť v Šali tím z Kanady. Pripravili sme skvelý týždňový tábor, kde sa hral baseball, učili sme angličtinu a mali sme čas v Božej prítomnosti. K táboru sa pridala aj mládež z Nových Zámkov. Strávili sme spolu skvelý čas. Úžasnou časťou týždňa bolo popoludnie, keď sme hrali baseball a niekoľko mladých ľudí z okolia sa k nám pridalo. Boh nám dal úžasnú možnosť hovoriť o ňom počas niekoľkých hodín. Sme Bohu vďační za tento úžasný tím a za možnosť zasievať semienka v Šali.

06.09.2012
Miška Fiamová

Leto je už dávno za nami  a je čas  "zarezávania " v školských laviciach a usilovného pracovania! Avšak cez leto sme sa nenudili! Toto leto Acet klub organizoval mnoho rôznych akcií!  Bolo to leto plné nových ľudí a skvelých zážitkov! To, čo nám tak utkvelo v pamäti, bola Acet stanovačka na Podhájskej. Zažili sme  tam úžasný čas s úžasným Bohom, ktorý menil životy! Celé dva dni sme sa venovali deťom a teenegerom, ktorí Boha ešte nikdy na vlastnej koži nespoznali! Mali sme skupinky, na ktorých sa hovorilo, ako čeliť svojim prekážkam v podobe biblického príbehu Dávida a Goliáša.

13.10.2012
Miro Tóth

V týždni 15.-20.6. 2012 kázal v Kresťanskom centre na bohoslužbách a mládežiach mládežnícky evanjelista pochádzajúci z Walesu Wayne Simmonds. Wayne strávil mnoho rokov v úspešnej mládežníckej službe národného formátu v Anglicku aj v Dánsku. Do našich zborov priniesol nový pohľad a rozvíril vlny. Hovoril o hlade po Bohu a kľúčovej role chvály v prerazení do nových dimenzií Božej prítomnosti. V našom fyzickom tele hlad funguje tak, že keď sme hladní, jeme. No duchovne hlad funguje inak. Čím viac jeme, tým viac sme hladní a tým viac túžime „jesť“ viac!