NÁŠ PRÍBEH

To, čo bolo v rannej kresťanskej cirkvi, bolo tak čisté a vierohodné, že mnohí neváhali za to položiť svoj život. Čo to bolo, čo to spôsobilo? Tí ľudia prežili životnú premenu skrze hlboký vzťah s Bohom v Ježišovi Kristovi. Je zrejmé, že v priebehu stáročí sa tento dôraz vytratil. Cirkev sa stala inštitúciou, z ktorej sa pomaly no iste vytratila Božia moc. Určite v kažom čase boli jednotlivci a skupiny, ktoré svoju rýdzosť nestratili. No cirkev potrebovala návrat k prvým hodnotám, prvej láske k Bohu a k čistej viere v Božie Slovo. Aj preto prišla reformácia, ktorá zdôraznila, že jedine Sväté Písmo môže byť základom viery a praxe cirkvi. Odvtedy bolo v cirkvi niekoľko pietnych, prebudeneckých prúdov, ktoré priniesli do mnohých národov Božie obživenie. Jeden z takýchto prúdov prišiel na začiatku 20. storočia, keď po celom svete skupiny kresťanov túžiacich po Bohu prežívali obrodenie svojho kresťanského života. Stalo sa to znovu a znovu, keď sa otvorili pre Ducha svätého a dostali jeho naplnenie a zmocnenie. Takéto oživujúce hnutia sa rýchlo šírili po celom svete. Aj my patríme do tejto veľkej rodiny protestanských cirkví letničného (turíčneho), charizmatického smeru, ku ktorému sa dnes na svete hlási viac ako pol miliardy veriacich. Veríme, že Boh sa nezmenil, že stále koná nadprirodzene, odpúšťa hriechy, uzdravuje a dáva životu zmysel.

Na Slovensku sa až do polovice 20. storočia vyskytovali letničné cirkevné zbory len zriedkavo. Silný nárast nastal po druhej svetovej vojne. Počas minulého režimu to boli cirkevné zbory utláčané, obmedzované. V tomto období sa vyformovalo cirkevné spoločenstvo Apoštolská cirkev na Slovensku ako štátom uznaná cirkev. Náš cirkevný zbor v Nových Zámkoch začal pôsobiť v roku 1990 - spočiatku neformálne, neskôr od roku 1998 ako riadny cirkevný zbor. Postupne pribúdali rôzne služby, ako napríklad práca s deťmi, dorastom a mládežou, či rôzne sociálne programy (práca s bezdomovcami, materské centrum a iné). V roku 2006 sme začali pôsobiť v Nitre a v roku 2009 v Šali. Momentálne sa rozbieha služba v Zlatých Moravciach.