eventy kristus mestu spolu & konferencia btc

Kristus mestu SPOLU & Konferencia BTC
Pridané dňa: 
04.10.2017
Autor: 
Kristus mestu
Kedy: 
10.-12. november 2017
Kde: 
MSKŠ Zlaté Moravce

Srdečne vás pozývame!

v piatok 10.11. o 18:00 na CityWorship - prebudenecký večer Kristus mestu SPOLU s hosťami z Konferencie BTC
Pre lídrov bude stretnutie o 15:00.

v sobotu 11.11. od 9:30 do 17:00 na Konferenciu BTC (Biblické tréningové centrum)

v nedeľu 12.11. o 9:30 na bohoslužby Kristus mestu Zlaté Moravce

Počas každého stretnutia pozývame deti na špeciálny program.

HOSTIA:

Štefan Horn

Štefan Horn je misionár na Slovensku, ktorý pochádza z Nemecka z letničnej cirkvi (BFP). Založil zbor Devleskero Kher - Boží dom a spravuje niekoľko ďalších rómskych zborov na východnom Slovensku. Je učiteľom na biblickom seminári Sinai. So svojou manželkou a troma deťmi žije v Košiciach. Ich víziou je zakladať kresťanské zbory, slúžiť Rómom a iným národom, aby spoznali Krista a moc Jeho vzkriesenia.

Stojan Gajicki

Stojan Gajicki sa narodil v Novom Sade v roku 1952, kde strávil prvých 23 rokov. Potom odišiel do Švédska, kde žije doteraz. Je ženatý, s manželkou Soilou z Fínska majú tri deti. Slúži na 65 % v lokálom charizmatickom zbore. Zbytok času je rečníkom v rôznych krajinách na konferenciách, biblických školách a v rôznych kresťanských zboroch. Je autorom niekoľkých kníh. Jeho srdcovou záležitosťou je obnova jednotlivých veriacich, upevnenie v identity v Kristovi, aby veriaci našiel Božie povolanie pre vlastný život a svoje miesto v lokálnom zbore a takým spôsobom budovať Cirkev ako Kristovo telo. Stojan kladie silný dôraz na to, aby ukázal rozdiel medzi tým, na akých princípoch je založené Božie kráľovstvo a na akých princípoch funguje ľudský systém, ktorý je opak Božieho kráľovstva.

ADRESA:
Mestské stredisko kultúry a športu
Nám. A. Hlinku č.1
Zlaté Moravce