DESATORO

Naše „desatoro“ je akýmsi krédom viery a praxe Kresťanského centra. Predstavuje naše „nepísané" DNA, nie oficiálnu vierouku.

 1. Spasenie
  Veríme, že človek je spasený, ak vyznal Bohu svoje hriechy, činil z nich pokánie, prijal od Boha odpustenie, a tak sa stal Ježiš jeho osobným Spasiteľom a Pánom.
 2. Krst
  Veríme, že každý spasený človek sa má dať pokrstiť biblickým krstom ponorením v mene Otca, Syna i Ducha Svätého na vyznanie viery pred Bohom, neviditeľným svetom i pred ľuďmi.
 3. Duch svätý
  Veríme, že pre každého kresťana Boh pripravil naplnenie a zmocnenie Duchom Svätým. Jeho počiatočným prejavom je hovorenie v nových jazykoch a jeho účelom je moc pre službu Bohu a živé svedectvo.
 4. Zbor (lokálna cirkev)
  Veríme, že kresťan má byť začlenený do miestneho zboru (lokálnej cirkvi), v ktorom je doma, kde prijíma duchovnú výživu, slúži svojimi obdarovaniami a je podriadený.
 5. Desiatok
  Veríme, že každý kresťan má dávať desiatok zo svojho príjmu Pánovi na Božie dielo. Desiatok je prejavom viery, že Boh sa o nás postará a v ničom nebudeme mať nedostatok. Jeho kladieme na prvé miesto.
 6. Skupinky
  Veríme, že je dôležité stretávať sa nielen na bohoslužbe ale aj v malom spoločenstve (skupinke), kde rastieme vo viere, rozvíjame vzťahy a objavujeme svoje poslanie.
 7. Rodina
  Veríme, že Boh ustanovil manželstvo a rodinu, a preto chceme, aby naše rodiny boli usporiadané a požehnané. Boh uzdravuje aj zranené, zlomené rodiny a vzťahy.
 8. Evanjelizácia
  Veríme, že je našou zodpovednosťou privádzať ľudí k Ježišovi. Tam, kde nás Boh postavil, chceme žiť príkladne a zvestovať ľuďom evanjelium.
 9. Misia
  Veríme, že misia je stredobodom Božieho srdca, ktoré je pohnuté k nezachráneným ľuďom. Preto chceme byť aktívne účastní misijného hnutia v modlitbách, dávaní a vysielaní.
 10. Prebudenie
  Veríme, že Ježiš skoro príde pre cirkev. Očakávame prebudenie cirkvi a národov v mocnom vyliatí Ducha Svätého. Chceme byť nástrojom Ducha Svätého pre prebudenie v našom meste a národe.