kc news Časopis

Viva Network
Pridané dňa: 
05.12.2011
Autor: 
Miro Tóth

Viva Network Slovensko je medzinárodná nezisková kresťanská organizácia. Po celom svete buduje sieť projektov a jednotlivcov, ktorí pomáhajú deťom v ohrození. Na Slovensku sa zameriava najmä na deti z pestúnskych rodín, zanedbané a chudobné deti, deti v krízových situáciách.
„Modlitba a misia sú ústrednými témami našej práce, pracujeme prostredníctvom rôznych cirkví, aby sme zasiahli deti v ohrození. Motivujeme kresťanov k modlitbe, dávaniu a takému životu, aby pomáhali deťom v ohrození.“ Všetci kmeňoví pracovníci sú dobrovoľníci, ktorých podporujú ich priatelia, rodiny a cirkev.
 

Z našich radov pracuje s Viva Network Martina Hargašová. Martina je od októbra 2004 predsedníčkou Viva Network Slovensko a zároveň je vedúcou spoločenstva Prístav v Piešťanoch. Pracuje na prieskume kresťanskej práce v detských domovoch na Slovensku. Túži, aby dospelí i deti poznali Pána Ježiša ako Spasiteľa a Pána a aby ohrozené deti nezostali bez pomoci. Časťou jej práce je i predaj švajčiarskych čokolád a rôznych pohľadníc na našich konferenciách a rôznych akciách. Ich kúpou môžete podporiť prácu s ohrozenými deťmi na Slovensku.

Martina nedávno vydala knihu Realita s Bohom, ktorá je autobiografiou jej života a služby. V knihe si môžete prečítať, že život so živým Bohom je reálny, aké je spoznať Ho osobne, aké boje zažíva žena vo vodcovskej službe a veľa praktických rád a zaujímavých pohľadov. V prípade záujmu si knihu môžete objednať na: hargasova.office@gmail.com.