kc news Časopis

Uzdravenie pre teba
Pridané dňa: 
06.11.2012
Autor: 
Hanka Plintová

Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Bratislava – to sú mestá, v ktorých sme v októbri robili evanjelizačné stretnutia s britským evanjelistom Jonathanom Conrathe a jeho teamom: UZDRAVENIE pre teba.

Miro Tóth hovorí na tému uzdravovania: „Boh uzdravuje. Na kríži zaplatil Ježiš ultimátnu cenu za naše spasenie a rovnako za naše uzdravenie. My veríme, že Ježiš uzdravuje rovnako dnes, ako kedysi, keď fyzicky kráčal po zemi. Vtedy ho nasledovali davy. Prinášali k nemu chorých a on každého, komu slúžil, uzdravil. Si pozvaný k tomuto Ježišovi. Je plný súcitu a cíti s tebou. Ale je i plný moci a vie ťa uzdraviť.“

Drahí priatelia, vyššie menované mestá a naše kresťanské centrá zažívali nadprirodzené Božie zásahy, Jeho dotyk, zázraky a divy, mnohé uzdravenia. Nedialo sa to kdesi ďaleko a nedialo sa to mimo nás. Mnohí z nás tam boli. Mnohí z nás boli uzdravení a mnohí z nás boli súčasťou Božieho zázračného uzdravovania. Boh je prítomný a chce zjaviť svoju moc v našom kresťanskom centre. Je pripravený reagovať na našu vieru a uvoľňovať svoju moc. Sme MY po ňom hladní, sme MY pripravení?!

Počas tohto týždňa viac ako stovka ľudí reagovala na výzvu k obráteniu a vyšlo dopredu k modlitbe. Bolo uzdravených niekoľko vážnych chorôb a dlhodobých trápení. Ateistický pár počas chvál prežil zamilovanie sa jeden do druhého, ich manželstvo zažívalo uzdravenie a prijali Ježiša ako svojho Spasiteľa. Menovanie zázrakov a osobných príbehov by popísalo niekoľko strán. Spýtajte sa tých, ktorí to zažili na vlastnej koži a sedia v nedeľu niekde kúsok od vás!

Boh chce konať. Reaguj na Jeho volanie, buď v strede diania a uprostred Jeho moci. Máme pred sebou veľké veci, ktoré chce činiť – cez nás. Počuj Jeho volanie a nasleduj Ducha Svätého. Chceme, aby sa zjavila Božia sláva!