kc news Časopis

Povzbudenie: Také srdce ako má On
Pridané dňa: 
16.06.2014
Autor: 
Kresťanské centrum

Také srdce ako má On
(MAX LUCADO, úryvok z knihy JUST LIKE JESUS)

Čo keby sa Ježiš, na jeden deň, stal tebou?
Čo keby sa Ježiš, na 24 hodín, zobudil v tvojej posteli, kráčal v tvojich topánkach, žil v tvojom dome, plnil tvoj denný plán? Tvoj šéf by sa stal jeho šéfom, tvoja matka by sa stala jeho matkou, tvoje bolesti jeho bolesťami? Až na jednu výnimku by sa v tvojom živote nič nezmenilo. Tvoj zdravotný stav by sa nezmenil. Tvoje okolnosti by sa nezmenili. Tvoj denný plán by sa nezmenil. Tvoje problémy by sa nevyriešili. Vyskytne sa len jedna zmena.

Čo keby Ježiš, len na jeden deň a jednu noc, žil tvoj život s jeho srdcom? Tvoje srdce si dá na deň pauzu, a tvoj život by bol vedený Kristovým srdcom. Jeho priority by určovali tvoje konanie. Jeho vášeň by poháňala tvoje rozhodnutia. Jeho láska by usmerňovala tvoje správanie.

Aký by si bol? Postrehli by ľudia zmenu? Tvoja rodina – videla by niečo nové? Tvoji spolupracovníci – vnímali by nejaký rozdiel? A čo tí ľudia, ktorí majú menej šťastia a sú biedni? Zaobchádzal by si s nimi rovnako? A čo tvoji priatelia? Spozorovali by viac radosti? A tvoji nepriatelia? Prijali by viac milosti z Kristovho srdca ako z tvojho?

A čo ty? Ako by si sa cítil ty? Aké zmeny by priniesla táto transplantácia do miery tvojho stresu? Do tvojich zmien nálad? Do tvojej povahy? Spal by si lepšie? Videl by si západ slnka inak? Videl by si inak smrť? Alebo dane? Bola by šanca, že by si menej užíval aspirín či sedatíva? Alebo čo tvoje reakcie na dopravné situácie? (Auč, toto sa dotklo citlivej struny.) Stále by si sa desil toho, čoho sa desíš? Alebo skôr, stále by si robil to, čo robíš?

Stále by si robil to, čo si si naplánoval robiť na týchto 24 hodín? Zastav na chvíľku a zamysli sa nad svojím plánom. Záväzky. Potreby. Vybavovanie. Stretnutia. S Ježišom, ktorý by prevzal tvoje srdce, zmenilo by sa niečo?

Pracuj s touto myšlienkou na malý moment. Prispôsob a zaostri pohľad svojej predstavivosti tak, aby si mal jasný obraz toho, ako Ježiš vedie tvoj život, odfoť si tento obraz a zarámuj ho vo svojej pamäti. To čo vidíš je to, čo Boh chce. Chce aby si „myslel a konal ako Ježiš Kristus.“ (Fil 2:5)

JEŽIŠOV PLÁN S TEBOU NIE JE NIČ MENEJ AKO TO, ŽE TI CHCE DAŤ NOVÉ SRDCE.

Boh chce aby si bol TAKÝ AKO JEŽIŠ. Chce, aby si mal také srdce, ako on.

Ak by veta dokázala zachytiť Božiu túžbu pre nás, bolo by to asi takto:

Boh ťa miluje presne takého, aký si; ale odmieta ťa tak nechať. Chce, aby si bol taký, ako Ježiš.

(God loves you just the way you are, but he refuses to leave you that way. He wants you to be just like Jesus.)