kc news Časopis

Pastor Miro Tóth: 20 rokov v službe pre Božie Kráľovstvo
Pridané dňa: 
07.11.2014
Autor: 
Kresťanské centrum

20 rokov v službe

Miro Tóth pochádza z Košíc, ale známy bol ako Miro Tóth nesvadský, neskôr zámocký a teraz nitriansky. Odvtedy, čo vyšiel z biblickej školy a začal aktívne slúžiť, uplynulo už 20 rokov. Týchto 20 rokov jeho služby bolo veľmi bohatých: bohatých na mestá a sťahovanie, na ľudí a spolupracovníkov, na projekty a akcie, na Božie momenty, ťažkosti a lekcie, prerazenia a víťazstvá, ale predovšetkým zanechávajú viditeľnú bohatú úrodu pre Božie Kráľovstvo. Veríme, že Miro je pomazaný Boží muž, ktorého Boh používa výnimočne a na svoju slávu. Mnohí z našich zborov sú tu vďaka tomu, že Boh si Mira vybral a Miro počúvol Jeho zavolanie.

Ako vyzeralo Mirových 20 rokov v službe pre Božie Kráľovstvo:

V rokoch 1991 – 1994 študoval na ZION BIBLE INSTITUTE v USA. Každé leto chodil na prázdniny domov a praxoval u Jána Lacha v oblasti misie. Každoročne so sebou priniesol aj tím z USA, s ktorým misijne slúžil v rámci stanovej misie v rôznych mestách Slovenska, ale predovšetkým v Nových Zámkoch. Vedel, že ho tam Boh volá založiť zbor...

V roku 1994 sa po 3 rokoch štúdia vrátil späť na Slovensko. Nastúpil na civilnú službu v cirkvi do zboru Apoštolskej cirkvi v Nesvadoch, kde slúžil ako druhý pastor a do roku 1996 viedol aj mládežnícku prácu a službu chvál. Popri tom zakladal zbor v Nových Zámkoch, kam sa v roku 1996 presťahoval.

V roku 1997 sa oženil s Martou Lachovou. Ďalšie dva roky spolu pomáhali domácemu zboru v Nesvadoch a popri tom rozvíjali službu v Nových Zámkoch.
Na jeseň roku 1997 sa Miro a Marta aj s Milanom a Judy Presburgerovými stali lektormi organizácie ACET na Slovensku. Ďalšie dva roky každý týždeň prednášali o prevencii vírusu HIV a drog na všetkých stredných školách v Nových Zámkoch. Z tejto služby vznikla prvá mládež v Nových Zámkoch.

V roku 1998 založil Výsadkárov. Výsadkári bola mladá generácia vodcov z celého západného Slovenska, ktorú Miro so širším tímom mentorovali niekoľko rokov.

V roku 1999 Miro a Milan Presburger spolu s tímom mladých ľudí robili prvý „Týždeň boja proti AIDS a drogám“. Zasiahli vyše tisíc študentov stredných škôl.
Práca na stredných školách sa rozrastala a Boh jej žehnal, a od roku 2000 vyvrcholila každoročne celomestskou evanjelizačnou akciou SUPERNATURAL, počas ktorej boli zasiahnutí študenti skoro všetkých stredných škôl v Nových Zámkoch.

V roku 2002 spolu s manželkou Martou začali materské centrum Rybička, ktoré niekoľko rokov úspešne zasahovalo mesto Nové Zámky, čo bolo prirodzeným posunom, keďže v tomto období im už Pán požehnal dvoch synov: Tobiasa a Adama.

V roku 2005 Miro spolu s manželkou Martou prežili Božie povolanie založiť zbor v Nitre. Následne sa tam v roku 2006 presťahovali. Boh otvoril dvere aj v Šali a Zlatých Moravciach, kde od roku 2007 pomáhali zakladať ďalšie zbory spolu s Holdcroftovcami a Klučiarovcami.
Ako služba a zbory rástli, jeho služba sa pretransformovala a stal sa lead pastorom Kresťanského centra – jedného zboru na štyroch miestach: Nové Zámky, Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
Boh ho postupne povolával do apoštolskej služby a rozšíril jeho pôsobenie na službu NETWORK (sieť), v ktorej vedie a mentoruje pastorov šiestich zborov.

V roku 2013 založil Biblickú školu Gateway Collage v Nitre.

• hosťoval vyše 50 zahraničných tímov, s ktorými robil pravidelné misijné a evanjelizačné aktivity v mestách: Nové Zámky, Kolárovo, Šurany, Komárno, Šaľa, Zlaté Moravce a Nitra
• Naštartoval každoročnú konferenciu Turbulencia
• Bol vo vodcovskom tíme národnej mládežníckej služby
• Bol pravidelným rečníkom na Campfeste
• Jeho služba prešla za hranice Slovenska a bol pravidelne pozývaný na rôzne konferencie do mnohých krajín. Spolu slúžil v 19 krajinách.
• Mentoroval a vychovával viac rokov novú generáciu služobníkov v Slovinsku. Slovinsko sa stalo jeho srdcovou záležitosťou a krajinou, kam stále chodieva pravidelne každý rok slúžiť.
• Miro je skvelý hudobník a vedúci chvál. Už ako 17 ročný viedol chvály na evanjelizácii s Reinhardom Bonnkem. Slúžil aj po boku Rona Kenolyho.
• Miro je tiež skvelý prekladateľ. Bol privilegovaný prekladať ľudí ako David Willkerson, Ron Kenoly, Todd White.

Rok 2014 končí a začína sa nová „dvadsiatka“. Miro, sme za teba vďační a žehnáme ti, aby nová „dvadsiatka“ pred tebou mala novú príchuť nových a čerstvých vecí od Boha! Nech ťa Boh vedie, bok po boku, tvárou v tvár, srdce k srdcu. Nikdy to nebolo o tom, čo všetko robíš, ale o tom, čo Duch Svätý môže robiť cez teba, pretože si sa rozhodol byť poslušný a nasledovať Jeho hlas. Nech si ty aj tvoja rodina, ktorá je v tom s tebou požehnaná nad mieru očakávania!