kc news Časopis

Krehké vzťahy #1 Ako jednať s urážkami
Pridané dňa: 
26.11.2013
Autor: 
Miro Tóth

Niektorí ľudia sú veľmi vzťahoví a dokážu sa s hocikým spriateliť a pozhovárať. Iní sú zasa introverti a vzťahy sú pre ne skôr výzvou a musia na tom vedome pracovať, vyžaduje si to odvahu a snahu.
Vzťahy sú nevyhnutné. Sú dve veci, ktoré nevieme robiť sami: manželstvo, na ktoré sú potrební dvaja. Eva keď sa prebrala k životu, už mala vzťah. Keď sa Adam prebral k životu, zistil že potrebuje vzťah. A tá druhá vec je cirkev. Nedá sa byť kresťanom bez toho, aby si bol v cirkvi a mal spoločenstvo. Boli sme stvorení jedni pre druhých. Nikto nemá existovať sám, všetci potrebujeme existovať v skutočných, hlbokých vzťahoch.
Priateľstvo je ako zlatá niť. Môže sa roztrhnú, dá sa zauzlikovať, ale uzol ostane.
Všetci máme nejakú minulosť, máme rôzne povahy, zažili sme rôzne zranenia, máme rôzne očakávania, rôznym spôsobom reagujeme na podnety, sme citliví na seba a máme tendenciu sa uraziť keď sa nás niekto dotkne. Často v sebe dusíme nejaké veci a situácie a potom si to môže nepriateľ použiť na to, aby nás vzdialil od spoločenstva a dokonca aj od Pána.
Tu je jedna ilustrácia: Predstav si, že žehlíš košeľu a popáliš si ruku. Prídeš do zboru, podávaš si ruky s ľuďmi, niekto ti srdečne stlačí tvoju popáleninu a ty zjajkneš od bolestí a strelíš mu facku. On neurobil nič zlé, ale dotkol sa tvojho citlivého miesta a tvoja reakcia bola taká, že si mu ublížil. On nemal nevyhnutne zámer ti ublížiť, iba sa nevediac dotkol tvojho zranenia.
Čo je to urážka?
Urážka je moja reakcia, ktorá ma pôvod v starom zranení alebo v hriešnej prirodzenosti na situáciu, ktorá sa dotkne citlivého miesta alebo nevysloveného očakávania v mojom živote.
Iba ty ovládaš, či sa urazíš alebo nie. To je dobrá správa! Nevieš ovplyvniť, čo sa ti stane. Ale vieš ovplyvniť to, ako reaguješ.
Luk.17, 1: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú.“
Pohoršenia musia prísť. Garantovane sa stane, že sa niekto urazí. Nedokážeme vyhovieť všetkým ľuďom. Nie je možné, aby pohoršenia neprišli.

Čo je živnou pôdou, čo živí urážky?
•'Domýšľavosť' Je to naša veľmi kreatívna vlastnosť, kedy čítame medzi riadkami, vymyslíme si celý scenár situácie a sami vlastnému klamstvu uveríme. "Určite to myslel takto!" A väčšinou si domýšľame zlé, nie dobré veci..
•'Vzťahovačnosť' Nevzťahujeme na seba to, čo treba ale skôr to, čo netreba.
•'Neodpustenie' Je potrebné viac sily na to, aby si neodpustil, ako na to, aby si odpustil. Je ľahšie nechať to ísť a pustiť ako to držať, dusiť v sebe a strpčovať život sebe a všetkým okolo len kvôli neodpusteniu. Je dobré naučiť sa dopredu, preventívne odpúšťať. Keď sa to naučíme, urážky nebudú mať na čom vyrastať.

Existujú 3 fázy vo vzťahoch
•'Zamilovanosť' alebo ´Medové týždne´. Na začiatku vzťahu si vždy zamilovaný. Myslíš si, že ľudia sú anjeli a cirkev vidíš ako nebo na zemi..
•Potom sa začnú dostavovať 'sklamania'. Na začiatku to bolo o tebe, všetci sa z teba tešili a venovali ti pozornosť. Potom tá fáza pominie a zistíš, že nikto nie je v centre pozornosti dlhodobo. Nedá sa, aby sa stále všetko točilo iba okolo teba. Toto je tá fáza, kedy sme najnáchylnejší sa uraziť a zažiť sklamania. Zrazu ti anjeli lezú na nervy..
•'Záväzok'. To je fáza kedy, si uvedomíš, že si zaviazaný voči druhým..v dobrom aj zlom, v dobrej aj zlej nálade, v štvrtok aj v nedeľu. Začneš prijímať druhého a stať pri ňom aj v dobrom aj v zlom.
Čo sú pohoršenia?
•'Pohoršenie maličkých' (Mat 18, 5-10)
To znamená: Zlým príkladom niekoho privádzať do hriechu.
Je to varovanie pre rodičov, aby neodpudzovali svoje deti od viery v Pána Ježiša a pre ľudí, ktorí by zvádzali slabších vo viere k hriechu.
Tiež sa to týka vecí, ktoré ťa vedú preč od Boha.

• 'Pohoršenie nábožných' (Mat 11, 6-8)
Ježiš sa stál urážkou pre nábožných ľudí.
'Uraziť maličkých nesmieš, uraziť nábožných musíš.' – Ježiš to robil neustále.

Ako jednať s urážkou?
Odpoveď je vlastne dosť jednoduchá:
Ak si sa urazil, pretože si malý alebo slabý, tak musíš vyrásť, musíš dozrieť.
Ak si sa urazil, pretože si nábožný a niekto sa dotkol tvojej „nábožnej struny“..rob pokánie z toho..zlom sa.
Sú to jednoduché rady. Každý, kto sa urazí/pohorší, má problém.
Buď je tak slabý a duchovne nezrelý, že nedokáže odraziť útok, pretože potrebuje citlivý prístup a pomoc.
Alebo je v tej druhej skupine, čo znamená, že je neochotný sa meniť, rásť a vidieť sám seba takého, aký je.
Takže kedykoľvek zápasíš s urážkou alebo pohoršením, tak musíš niečo riešiť vo svojom živote: Buď rásť, zmeniť sa a dozrieť, alebo robiť pokánie a vidieť seba.

Tri praktické rady na záver
• Neuraz sa. To sa dá! Je možné žiť tak, aby si sa neurážal. Jedine ty rozhoduješ o tom, či sa urazíš alebo odrazíš, či sa pohoršíš alebo polepšíš. Nepotrebuješ sa brániť, ohradzovať, trucovať, sťažovať sa, nepotrebuješ sa urážať. To je dobrá správa, amen? (1. Kor 13)
• Neber si veci osobne. Nebuď domýšľavý. Pán Ježiš je v tomto najlepší príklad: je na kríži – dobitý, dokrvavený, opľutý – a neberie to osobne. Hovorí Otče odpusť im, nevedia čo robia.
• Výber si vlastné brvno z oka. Väčšinou omnoho ľahšie tolerujeme svoje vlastné chyby ako chyby druhých, sme omnoho milosrdnejší k sebe ako k druhým. Takže keď prídeš do takej situácie, nemávni pri tom rukou, vypočuj si konštruktívnu kritiku, prijímaj spätnú väzbu, vypočuj si to pokojne, poďakuj sa za to, nereaguj okamžite, spracuj to úprimne, modli sa za to, oceň keď počuješ pravdu hovorenú v láske.. (1. Kor 13)