kc news Časopis

INSPIRIO jeseň 2012
Pridané dňa: 
06.12.2012
Autor: 
Hanka Plintová

Nedeľa, počas ktorej sme sa VŠETCI stretli. Spojili svoje dary a túžbu po Božom kráľovstve. Deti Božieho kráľovstva, členovia kresťanského centra. Všetci spolu, hľadajúc Božiu vôľu a volajúc po Jeho nadprirodzenom navštívení. Atmosféra, kde sa zhromaždia hladní, smädní, túžiaci a hľadajúci ľudia, plní Svätého Ducha, pripravení položiť na oltár VŠETKO. Pripravení chváliť svojho Kráľa z celej sily, celým telom, celou mysľou a vložiť do toho celé svoje srdce, preplnené túžbou a vďakou zároveň. Pripravení vzdať chválu a očakávajúci na Božiu reakciu. Pripravení prijímať od Boha VŠETKO, čo má pripravené. Boh vždy reaguje na svoje deti. V nedeľu sme počas spoločných bohoslužieb zažili nadprirodzené navštívenie Ducha Svätého a obrovské pomazanie. Počas chvál bolo cítiť intenzívnu Božiu prítomnosť a napĺňanie Duchom Svätým spôsobmi, ktoré sme dovtedy mnohí nepoznali. Chvála, ktorá sa vznášala do nebies nezostala bez odozvy a Boh si urobil trón na chvále svojho ľudu a žehnal vo veľkom, vrúcne a štedro.

Luke Baldwin, z Jonathanovho tímu, s nami zdieľal slovo, ktoré horelo v jeho srdci pre nás. Hovoril o tom, ako končia časy, keď cirkev - teda my - chodíme za ľuďmi a prosíme, žobreme ich, aby sa prišli pozrieť do cirkvi, aby sa dali uzdraviť. Už viac nebudeme prosiť my ich, aby poznali Krista. Nastávajú časy, keď ľudia uvidia CIRKEV a DUCHA SVÄTÉHO v nej. Časy, keď oni budú chodiť za nami a prosiť nás, aby mali to, čo my. Oni budú sami chodiť a hľadať Boha a Jeho prítomnosť. K tomu sa modlil v modlitbe Žalm 24 - Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! (Žalm 24, 9)

Pripravme sa na to, cirkev! Hľadajme Boha ešte viac! Buďme ešte hladnejší, pýtajme si ešte VIAC, chcime VŠETKO, čo Boh CHCE dať. Buďme ponorení v Jeho prítomnosti ešte hlbšie a intenzívnejšie a volajme na Neho, nech môže vojsť – nech vojde do našich sŕdc, cirkvi a následne miest Kráľ slávy! Nežime zo včerajšieho pomazania, zo včerajších zážitkov. DNES je deň, kedy Boh žehná NOVÉ a ešte VÄČŠIE veci! Buďme tí, ktorí si ich pýtajú, buďme tí, ktorí reagujú na túžby Jeho srdca a výzvy Jeho volania! Poďme, jedzme a pime z toho, čo nám chce dať a volajme po Jeho prítomnosti a zjavenej sláve a Boh učiní prebudenie v našej cirkvi!

Je to Jeho obrovskou túžbou. Mojou tiež. A čo tvojou? Volajme spolu po prebudení!

Bolo nádherné vidieť, ako Boh koná tam, kde sa jeho svätí schádzajú. Ak sa ti nepodarilo byť na Inspiriu, chýbal si nám a chceme ti žehnať, aby sa nadšenie a pomazanie, ktoré Boh vylieval, prenieslo aj na teba. Nech je v našej cirkvi vášeň po Bohu nákazlivá a iskričky vytvárajú mohutný oheň, ktorý bude vidieť z diaľky a spustí prebudenie v cirkvi a mimo nej.

Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy!