kc news Časopis

Ezra
Pridané dňa: 
13.10.2012
Autor: 
Miro Tóth / Hanka Plintová

Ezra je hudobná skupina hrajúca kresťan- ské „chválové“ piesne. „Radi hráme na evanjelizáciách a v rôznych kresťanských spoločenstvách. Našou túžbou je slúžiť Bohu prostredníctvom hudby, skrze káza- né Božie Slovo a takisto formou osobného svedectva.„ Ezra v júni 2012 zahrala niekoľko piesní a otvorila koncertnú šnúru na evanjelizačnom festivale Nebo je otvorené! v Nitre. Existenciu tejto skupiny chápu jej štyria chlapčenský členovia ako naplnenie toho, do čoho ich Boh v tomto čase povoláva a pre čo sú stvorení. Veria, že Boh chce mocne konať cez jeho chvály, ktoré vyvyšujú jeho meno v duchu a pravde, tak ako to Biblia hovorí. Začiatkom roka 2012 pripravili prvú zbierku piesní. Nahratá a vyprodukovaná bola svojpomocne v priebehu jedného dňa v hudobnom štúdiu v Martine. Hlavnou témou, ktorá sa v piesňach znova a znova vynára je to, že Ježiš Kristus, ktorému slúžime, je skutočne nekonečne dobrý a mocný.

Ezru si môžete vypočuť na stránke www.ezra.sk