kc news Časopis

Detský domov Compass
Pridané dňa: 
06.04.2012
Autor: 
Miro Tóth / Hanka Plintová

Pred vyše dvomi rokmi, 4. januára 2010 v Hlohovci slávnostne otvorili detský domov Compass. Patrónmi sa stáli známe osobnosti Soňa Valentová–Hasprová, členka Činohry SND v Bratislave a finalista Superstar Denis Lacho. Detský domov zastrešuje medzinárodná kresťanská organizácia Teen Challenge, ktorá pomáha ľuďom s problémom závislosti na drogách. Bola založená v roku 1958 v New Yorku v USA kazateľom Davidom Wilkersonom. Resocializačné stredisko Teen Challenge na Slovensku má 15 ročnú históriu. Po udelenej akreditácii zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bol detský domov zaradený a zaevidovaný medzi zariadenia vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Nezisková organizácia taktiež zastrešuje resocializačné stredisko pre mužov Restart a Domov na polceste Progress. Riaditeľkou akreditovaného detského domova Compass je Mgr. Alica Kunáková.

V tomto detskom domove je umiestneným deťom poskytovaná starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie, stravovanie, bývanie, zaopatrenie, výchova a liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu, ďalšia starostlivosť zahŕňajúca poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť. Detský domov chce deti pripraviť na plnohodnotný a kvalitný život, pomôcť im nájsť nový zmysel života, pomôcť rekonštruovať a upraviť vzájomné vzťahy a ich rodinné pomery. Kapacita detského domova je 16 miest a venujú sa v ňom deťom do dosiahnutia ich plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov.

V prípade, že by ste chceli podporiť túto prácu, alebo o nej chceli vedieť viac, môžete navštíviť stránku http://www.zivotbezdrog.sk/zariadenia/?id=compass.