kc news Časopis

Ba.Ge.Ta. (Banda Geniálnych Talentov)
Pridané dňa: 
11.11.2013
Autor: 
Kristína Laczová

Ba.Ge.Ta. (Nové Zámky)

Počuli ste už o „Ba.Ge.Te“? Možno ste doteraz nevedeli ani nechápali, prečo práve tento názov nesie novozámocká mládež. Slovo Ba.Ge.Ta je skratkou odvodenou od slov BAnda GEniálnych TAlentov. Sme mladými ľuďmi, z ktorých každý jeden je Nebeským Oteckom výnimočne obdarený a túžime, aby dorastenci a mládežníci tieto svoje obdarovania vedeli využiť na Božiu slávu. V našom srdci horí túžba, aby sme tento priestor pre nich vedeli poskytnúť a aby sme nezakopali to, čo do nich Boh vložil. Druhou stránkou slova Ba.Ge.Ta je to, že každý jeden z nás je ako keby jednou zložkou bagety, no spolu chutíme Bohu najviac. Toto reprezentuje jednotu v Bohu. Chceme, aby jednota bola hodnotou, ktorá bude znieť v srdciach mladých ľudí. Ako sa vraví, do tretice všetko dobré, treťou stránkou názvu Ba.Ge.Ta je to, že sme mladými ľuďmi hladnými po Bohu. Túžime kráčať v Jeho prítomnosti, s Jeho vedením, túžime ísť vo vzťahu s naším Oteckom ďalej, nikdy sa nezastavovať a tráviť s ním čas. Byť si naozaj vedomí toho, že sme dcérami a synmi Kráľa. Chceme, aby náš vzťah s Ockom bol naozaj intímny a úprimný.

Ba.Ge.Ta chce mladým ľuďom v Nových Zámkoch ponúknuť miesto, kde sa bude každý z nich cítiť prijatý a milovaný aj napriek tomu, že možno práve v tomto období neprežívajú najlepší vzťah s Bohom, že nekráčajú cestou, ktorá vedie k Bohu. Pripravili sme pre nich miesto, ktoré im ponúkne našu lásku. Týmto miestom je akcia s názvom „V rytme večnosti“. Rozhodli sme sa, že takýto špeciálny čas mladým ľuďom ponúkneme raz do mesiaca. Na tejto špeciálnej udalosti sú vítaní mladí ľudia, ktorí sú pravidelnými členmi nášho zboru a mládeže, mladí ľudia, ktorí našu mládež navštívia iba občas a takisto aj tí, ktorých sme dávno nevideli. Naša prvá tohtoročná akcia „V rytme večnosti“ sa uskutočnila minulý mesiac a mohli sme v priestoroch Vunaru privítať množstvo mladých ľudí. Počas trojhodinového programu sme pre nich pripravili večeru v podobe švédskych stolov, kde mohli nájsť vynikajúce koláče, ktorými nás požehnali skvelé ženy z nášho zboru, chceli by sme sa im týmto verejne poďakovať a povedať, že si vážime ich ochotné srdcia, taktiež sme si mohli pochutiť na pagáčoch, zdravom šaláte, ktorý pripravovali ruky šikovných chalanov z našej mládeže, chlebíčky, ktoré famóznym spôsobom pripravili baby, jednohubky,... Tento čas bol určený na priateľské rozhovory plné pohody, záujmu, plné smiechu, ktoré sme si nesmierne užívali. Ďalšou časťou programu bolo požehnané slovo, ktoré mal pre nás pripravené Bobo. Predviedol, že nie je len pomazaným človekom plným múdrosti a rozvážnosti, ale aj človek za každú srandu. V jeho podaní sme si mohli vypočuť aj rap, ktorý bol o našej milovanej Ba.Ge.Te. Publikum nadšene tlieskalo. Posledným, no o to viac očakávaným bodom programu boli chvály v podaní kapely L!VE Worship. Mladí ľudia z Galanty nás previedli Božou prítomnosťou s chválami, ktoré si užívali všetci mladí ľudia. Klobúk dolu pred ich talentom a pomazaním. Všetko sa to odohrávalo v prítomnosti a blízkosti Otecka a hlavne na Jeho slávu. „V rytme večnosti“ bol aj tým charakteristický, že okolo 12 mladých ľudí dostalo možnosť slúžiť svojím rovesníkom v praktickej oblasti. Bolo pre nás nesmiernou cťou sledovať, ako sú ich srdcia pre túto generáciu zapálené a sú ochotní dať do toho všetko, aby večer, ktorý sme si naplánovali, naozaj vyšiel ako má :) Je úžasné byť obklopení takýmito mladými ľuďmi! Ďakujeme Bohu za Vás!

Túto špeciálnu Ba.Ge.Tu by sme veľmi radi opakovali každý mesiac s rozličnými hosťami, ktorí by nás sprevádzali vo chválach a taktiež s večerou, čo však nebude možné bez vašej pomoci. Doteraz sme sa snažili všetky náklady vykryť z vlastných finančných zdrojov, ale keďže väčšina služobníkov pre mladých ľudí sú študenti, naše peňažné prostriedky už nedokážu pokryť všetky výdavky, ktoré sa týkajú Ba.Ge.Ty. Chceli by sme Vás veľmi pekne poprosiť, ak máte na srdci mladých ľudí v Nových Zámkoch a službu pre nich, boli by sme Vám neuveriteľne vďační, ak by ste prispeli hocijakou sumou do Ba.Ge.Ty, aby sme mohli pre mladých ľudí vytvoriť miesto, kde sa nebudú musieť na niečo hrať, kde sa budú vracať znova a znova, kde zažijú opäť Božiu lásku. Či už by ste sa rozhodli prispievať pravidelne alebo jednorázovo, veľmi by nám to pomohlo :) Ak by ste chceli pomôcť aj prakticky, veľmi radi privítame aj pomoc s občerstvením. Ak máte chuť niečo napiecť, spraviť chlebíčky, jednohubky, alebo konkrétne kúpiť potraviny na to, aby sme mohli pripraviť jedlo, tak aj takejto pomoci sa potešíme. Veľmi radi privítame aj modlitebnú podporu. S malými krokmi k veľkému úspechu! :)
Bobo Gaal (0904 764 502) je osoba, ktorá vedie službu Ba.Ge.Ty. Jeho môžete tiež kontaktovať v prípade, že ste sa rozhodli pomôcť a prispieť na špeciálnu Ba.Ge.Tu s názvom „V rytme večnosti“.
Viac o Ba.Ge.Te a info o akcii „V rytme večnosti“ sledujte na www.sombagetak.sk